sk

Pridajte sa!

Vaša podpora, bez ohľadu na jej výšku a formu, umožní ženám a dievčatám napĺňať ich ambície a sny.

Naše aktivity môžete podporiť viacerými spôsobmi:

pridajte sa 1
 2% z danípridajte sa 2
 Hmotné dary


pridajte sa 3

 Klub filantropiek a filantropov


***

Podporiť nás môžete aj priamo na náš účet IBAN: SK13 1100 0000 0026 7310 0080, prosíme s poznámkou "dar". 

***
Slovensko-český ženský fond je podporovaný nadáciami, medzinárodnými ženskými fondmi, firmami a jednotlivcami ako ste vy. Naši donori veria v schopnosti a silu žien a v spoločnosť, ktorá poskytuje všetkým rovnaké šance. Podporou aktivít fondu získate možnosť podieľať sa na tvorbe spoločnosti, v ktorej majú ženy a muži rovnocenné miesto i príležitosti. Pri našej činnosti nevyužívame grantovú podporu z verejných zdrojov, s výnimkou 2%.
 

Ďakujeme za váš záujem, ktorým spoločne s nami môžete pomáhať ženám na slovensku a v Čechách!