sk

2% - podiel dane z príjmov fyzických a právnických osôb

Slovensko-český ženský fond je na Slovensku jedinou organizáciou, ktorá sa snaží získavať zdroje pre dôležitú prácu ženských mimovládnych organizácií, podporu ženských práv a uplatňovanie rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí v našej spoločnosti.

Aj vďaka Vám môžeme podporovať projekty a aktivity neziskových organizácií, ktoré posilňujú práva a postavenie žien a dievčat na Slovensku. Pokiaľ ste sa rozhodli podporiť Slovensko-český ženský fond, tu sú naše identifikačné údaje pre udelenie 2% podpory v roku 2019.

*******************************************************************************

Identifikačné údaje:

Slovensko-český ženský fond (Slovak-Czech Women´s Fund)
Na vŕšku 7008/10
811 01 Bratislava
IČO: 30851041
Právna forma: organizácia s medzinárodným prvkom
číslo účtu (IBAN): SK13 1100 0000 0026 7310 0080

Informácie o poberateľoch 2% sú uvedené v registri Notárskej komory Slovenskej republiky.

*******************************************************************************

V prípade, že máte záujem podporovať ženské práva iným spôsobom, môžete tak urobiť prostredníctvom on-line darcovstva, hmotných darov, či formou pravidelných príspevkov - Pridajte sa a staňte sa členom a členkou komunity podporovateľov a podporovateliek ženských práv. Rovnako si môžete zvoliť a podporovať inú ženskoprávnu organizáciu, z portfólia podporených organizácií Slovensko-českého ženského fondu.