cz
 1. Pracovné stretnutie ženských fondov k problematike monitorovania a evaluácie

  Pracovné stretnutie ženských fondov k problematike monitorovania a evaluácie

  Sme súčasťou rozvoja a kultivovania procesov monitorovania a evaluácie v prospech žien a ženských práv.
 2. O hneve, solidarite a podpore alebo prečo sa nebáť feminizmu

  O hneve, solidarite a podpore alebo prečo sa nebáť feminizmu

  V ostatnej dobe je možné aj mimo akademického a aktivistického kontextu vidieť časté používanie slova feminizmus. Dokážeme rozpoznať feminizmus ako hnutie za sociálne, politické a ekonomické práva, ktoré sa s osobnými ašpiráciami rozchádza?
 3. V solidaritě nejen s polskými ženami měníme na jistý čas barvy našeho loga

  V solidaritě nejen s polskými ženami měníme na jistý čas barvy našeho loga

  Krev a tma - červená a černá - barvy revoluce, barvy žen

VAŠE PODPORA, BEZ OHLEDU NA JEJÍ VÝŠI A FORMU, UMOŽNÍ ŽENÁM A DÍVKÁM NAPLŇOVAT JEJICH SNY A AMBICE.

Záleží Vám na ženských právech?  Přidejte se k těm, kdo je již podporují.

Svou podporou vyjadřujete postoj, že na snech, hodnotách a schopnostech žen záleží.