sk

Letná feministická škola krajín V4

V spolupráci s českou organizáciou Rodové Informačné Centrum Nora, poľskym Ženským Fondom eFKa a Maďarskou Ženskou Lobby organizujeme letnú feministickú školu krajín V4.

Podrobnosti projektu

V spolupráci s českou organizáciou Rodové Informačné Centrum Nora, poľskym Ženským Fondom eFKa a Maďarskou Ženskou Lobby organizujeme letnú feministickú školu krajín V4. Škola sa uskutoční koncom leta 2019 v Brne. Podujatia sa budú môcť zúčastniť mladí ľudia vo veku 18 – 30 rokov, ktorí a ktoré sa identifikujú ako feministky či feministi, a majú skúsenosti s aktivizmom či obhajobou ženských práv a rodovej spravodlivosti. Počet účastníčok a účastníkov školy je obmedzený na 8 osôb z každej krajiny V4.

Cieľom letnej feministickej školy je vytvoriť priestor pre spoznávanie sa, výmenu skúsenosti a vzájomnú podporu mladých žien a mužov, ktoré a ktorí pôsobia v oblasti obhajoby ženských práv, feminizmu a rodovej spravodlivosti. Zámerom letnej školy je posilniť aj medzigeneračnú solidaritu a výmenu skúsenosti. Lektorkami a lektormi podujatia budú osoby, ktoré dlhodobo pôsobia v téme rodovej spravodlivosti a feminizmu v krajinách V4.

Viac informácií aj o možnosti prihlásenia sa na letnú školu poskytneme čoskoro.