sk

Správy a inšpirácie

 1. Pracovné stretnutie ženských fondov k problematike monitorovania a evaluácie

  Pracovné stretnutie ženských fondov k problematike monitorovania a evaluácie

  Sme súčasťou rozvoja a kultivovania procesov monitorovania a evaluácie v prospech žien a ženských práv.
 2. Grantistické stretnutie k situácii v oblasti reprodukčných a rodičovských práv žien na Slovensku

  Grantistické stretnutie k situácii v oblasti reprodukčných a rodičovských práv žien na Slovensku

  Reagujeme na iniciatívy niektorých politických strán a konzervatívnych skupín, ktoré sa legislatívne snažia zakázať bezpečný prístup k interrupciám.
 3. Stretnutie s rómskymi ženami k tvorbe projektov a rozpočtov

  Stretnutie s rómskymi ženami k tvorbe projektov a rozpočtov

  Prijali sme pozvanie Poradne pre občianske a ľudské práva na stretnutie s rómskymi ženami
 4. Otvorený list k návrhu zákona obmedziť prístup k interupciám

  Otvorený list k návrhu zákona obmedziť prístup k interupciám

  Otvorený list k návrhu zákona obmedziť prístup k interrupciám na Slovensku.
 5. Ochrana osobných údajov

  Ochrana osobných údajov

  Do platnosti vstúpila nová smernica o ochrane osobných údajov.
 6. Ukončenie násilia páchaného na ženách – pohľad na filantropické angažovanie sa

  Ukončenie násilia páchaného na ženách – pohľad na filantropické angažovanie sa

  Aké sú možnosti, roly a perspektívy filantropického angažovania sa v prospech odstraňovania násilia páchaného na ženách?
 7. V solidarite nielen s poľskými ženami meníme na istý čas farby nášho loga

  V solidarite nielen s poľskými ženami meníme na istý čas farby nášho loga

  Krv a tma - červená a čierna - farby revolúcie, farby žien
 8. 2% pre Slovensko-český ženský fond a podporu ženskoprávnych organizácií!

  2% pre Slovensko-český ženský fond a podporu ženskoprávnych organizácií!

  Vaše 2% z daní znamenajú podporu pre celé spektrum aktivít ženskoprávnych organizácií.
 9. “Ružovou na hnedú” alebo feminizmus a antifašizmus ako súčasť pripomínania si MDŽ

  “Ružovou na hnedú” alebo feminizmus a antifašizmus ako súčasť pripomínania si MDŽ

  V rámci Medzinárodného dňa žien, 8.marca 2018, Slovensko-český ženský fond v spolupráci s organizáciou Aspekt organizoval feministickú antifašistickú čítačku s názvom “Ružovou na hnedú”.