cz

 

Granty

Granty

Získáváni finančních prostředků a udělování grantů patří mezi naší hlavní činnost. V obou případech se snažíme, aby to byl proces transparentní.

***

Aktivity ženských skupin působících na lokální úrovni a ženskoprávních organizací, které se zasazují za obhajobu ženských práv, podporujeme prostřednictvím udělování grantů a stipendií. Finanční prostředky pro udělování grantů získáváme od různých donorských organizací, podporovatelek a podporovatelů, které a kteří s námi sdílejí naši vizi.

V naší grantové činnosti dáváme organizacím možnost vybrat si, na co chtějí udělené grantové prostředky použit.

Můžou si vybrat, zda chtějí realizovat specifické projektové aktivity anebo chtějí udělené prostředky využít a pokrytá běžných operačních nákladů – nájmu, komunikačních nákladů, cestovního, mezd, a podobně, formou obecní (institucionalizované) podpory. Jsme přesvědčené, že realizace aktivit a dosahování kvalitních výsledků je možné pouze tehdy, když mají organizace zdravé zázemí a finanční jistotu.

***

Typy grantů

→ Grantové podmínky

Podpořené projekty