cz

 

 

Kdo nás podporuje
Individuální dárkyně a dárci

Seznam individuálních dárkyň a dárců naleznete zde.


Správa

Slovensko-český ženský fond je spravován správní radou jako nejvyšším orgánem fondu. Správní rada je spolu s týmem jako výkonným orgánem fondu plně zodpovědná za práci organizace. Tým, zodpovědný za každodenní činnost fondu se v plné míre odpovídá správní radě. Členky správní rady jsou řádně voleny ve smyslu statutu organizace. Při jejich výběru jsou zohledňovány jejich specifické dovednosti a odbornost, v zájmu dobré správy fondu. Více o týmu a správní radě fondu v části Kdo jsme.