cz

 

Kdo jsme

Zdroje pro ženy a ženská práva

Kdo jsme

Nadační fond Slovak-Czech Women’s Fund od roku 2004 působí v Čechách a na Slovensku jako lokální nadační fond. Jeho posláním je podporovat aktivity žen – aktivistek, skupin žen a ženskprávních organizací a feministického hnutí zasazujících se za mír, genderovou rovnost, lidská práva a za osvobození žen od násilí a jakékoli diskriminace.

Naší vizí je svět, ve kterém budou ženy moci plně využívat svých práv.

Cíle

Cílem Nadačního fondu Slovak-Czech Women’s Fund je zabezpečovat zdroje na podporu prosazování lidských práv žen.

Snažíme se zavádět a kultivovat feministickou a sociálně odpovědnou filantropii, zaměřenou na posilování lidských práv žen a sociálně a genderově spravedlnější společnost. Naší ambicí je měnit tradiční vztahy donorských a grantistických organizací na vztahy partnerské, které spojují dárce a dárkyně, ženské iniciativy a ženy.

Jako součást feministického hnutí se Nadační fond Slovak-Czech Women’s Fund  snaží pro ženskoprávní organizace vytvářet podmínky a příležitosti k budování platforem, koalící a sítí. Zároveň se snaží přispívat k tvorbě bezpečného prostoru, který je určen k setkávaní se, strategizování a společné akce.

Nadační fond Slovak-Czech Women’s Fund je partnerskou organizací iniciativ a kampaní, které směřují k ochraně a posilování práv žen a LGBTIQ osob.

Chceme svět, ve kterém si ženy budou moci být jisté, že na jejich schopnostech, hodnotách a snech záleží. Chceme svět, ve kterém budou moct ženy prožít svůj život ve zdraví, bezpečí a podle svých představ.
 

Věříme, že vás svými cíli a programy zaujmeme a stanete se našimi podporovatelkami a podporovateli!

Feministické myšlení nás učí, jak milovat spravedlnost a svobodu způsobem, který podporuje a potvrzuje život.

— bell hooks