czČlenství


Členství

Jsme součástí sítí a platforem organizací, sdružujících donorské organizace doma i v zahraničí. Členstvím v nich získáváme informace o působení partnerských organizací a dozvídáme se o trendech v oblasti podpory a obhajoby lidských a ženských práv ve světě. Máme tak příležitost vést dialog s druhými a inspirovat se od nich.

Členství v těchto organizacích pro nás znamená, že můžeme prezentovat naše poznatky o situaci v oblasti dodržování a obhajoby ženských práv v České republice a na Slovensku na širších fórech. Zároveň získáváme možnost přinášet naše pohledy v řešení témat, která jsou předmětem diskuse. Snažíme se také hovořit o rozmanité a užitečné práci ženskoprávních organizací v široké komunitě aktivistek a aktivistů, zviditelňovat ji a propojovat tak lokální úroveň našeho působení s mezinárodním kontextem.

***

V Čechách jsme členskou organizací platformy Fórum dárců, na Slovensku organizace podobného zaměření Fóra donorov.

Ze zahraničních organizací je nám nejbližší naše síťová organizace, jíž je mezinárodní síť ženských fondů - Prospera (Prospera – International Network of Women’s Funds). Dále jsme členskou organizací Asociace pro ženská práva v rozvoji – AWID (Association for Women’s Rights in Development) a sítě evropských donorů pro sociální změnu a lidská práva Ariadne (Ariadne – European Network for Social Change and Human Rights).