cz

 

Hodnoty

Pro naši práci je východiskem respekt k lidským právům a uznání dlouholetého úsilí ženského a feministického hnutí za osvobození žen od násilí a diskriminace.

Partnerství a spolupráce / Spolupracujeme

V naší práci klademe důraz na partnerství a spolupráci. Spolupracujeme s grantistickými organizacemi, donorskými organizacemi, odbornou a nepřímo i s laickou veřejností. V každém bodu budování a kultivování spolupracujícího vztahu se snažíme o vzájemné posílení. Zohledňujeme přitom historii, vědomosti a zručnosti, respektujeme hodnotový rámec a východiska, o které se každá a každý v partnerském vztahu opírá. Spolupráci vnímáme jako výjimečnou příležitost pro vzájemné učení se.

Transparentnost a zodpovídání se / Zodpovídáme se

Ve spolupráci se snažíme o transparentní a vědomou komunikaci svých rolí a pozicí. Svou činnost vykonáváme s ohledem na misi a dlouhodobé cíle, které spoluprací sledujeme. Oceňujeme zkušenosti a hodnoty žen, které se snažíme svou prací podpořit a pozitivně ovlivnit. Jsou to právě ženy, kterým se přímo či nepřímo svou prací zodpovídáme.

Respekt / Respektujeme

Východiskem naší práci je respekt jako součást každodenního jednání. Respektovat znamená věnovat pozornost, empatii a hluboké porozumění různorodým identitám, kontextům a podmínkám, které určují životy žen. Respektujeme různorodost názorů a rozmanitost zručností, zkušeností a vědomostí, které ženy mají. Pokud chceme snižovat míru předsudků a napomáhat porozumění toho, kým ženy jsou, jsme si vědomy toho, jak velmi je potřebné pěstovat a uplatňovat respekt a uznání.

Solidarita a sesterství/ Jsme solidární

Závazkem našeho fondu je působit jako součást ženského hnutí ve snaze posilovat hlas, viditelnost a vliv žen. Pokud chceme přispívat k pozitivním změnám v životech žen, potřebujeme stát jedna vedle druhé v solidaritě a porozumění, které vyjadřuje sesterství. Sesterství není jen deklarovanou sympatii k osudům druhých žen. Je vyjádřením hlubokého a společně sdíleného závazku měnit postavení žen, zejména těch, které čelí vyloučení a zažívají násilí a diskriminaci.