sk

 

 

 

Čo robíme

Naša práca je organizovaná okolo týchto hlavných oblastí:

  • Granty
  • Programy
  • Projekty.

Našou hlavnou činnosťou je udeľovanie grantov. Tie sú určené pre ženskoprávne neziskové organizácie, ale aj ženské neformálne skupiny a ženské iniciatívy. Prostredníctvom nich pomáhame rozvíjať prostredie, ktoré je žičlivé potrebám žien a ich právam. Udeľovaním grantov sa snažíme podporovať advokačné aktivity, komunitné aktivity a organizovanie sa žien, realizáciu výskumov, špecializované služby ženám či vzdelávacie a kultúrne aktivity určené pre širokú verejnosť.

Udeľovanie grantov je organizované podľa programových oblastí, ktoré usmerňujú a definujú rámec našej činnosti. Programy reprezentujú našu strategickú orientáciu, ktorá vyplýva z kontextu, v ktorom žijú ženy a pôsobia ženskoprávne organizácie.

Okrem udeľovania grantov sa snažíme realizovať aj vlastné projekty. Robíme tak samostatne alebo v spolupráci s rôznymi partnermi - najmä grantistickými a donorskými organizáciami a spolupracujúcimi odborníčkami.

Prierezovo sa venujeme fundraisingu a filantropii zameranej pre podporu ženskoprávnych aktivít, podpore sieťovania a organizovaniu spoločných stretnutí a advokačných aktivít v prospech žien a dodržiavania ich práv.

Naším partnerským - grantistickým organizáciám sa snažíme sprístupňovať dôležité informácie o rôznych formách podpory ich činnosti aj zo zahraničia a v prípade potreby ich prepájať s ďalšími odborníčkami a odborníkmi.