sk

 

Granty

Granty

Získavanie finančných prostriedkov a udeľovanie grantov patrí medzi našu hlavnú činnosť. Od svojho vzniku v roku 2004 fond udelil viac ako 370 grantov ženskoprávnym a LGBTIQ+ organizáciám, vo výške viac ako 1,5 milióna USD.

***

Aktivity ženských skupín pôsobiacich na lokálnej úrovni a ženskoprávnych organizácií, ktoré sa zasadzujú za obhajobu ženských práv, podporujeme prostredníctvom udeľovania rôznych typov grantov a štipendií. Finančné prostriedky pre udeľovanie grantov získavame od donorských organizácií, podporovateliek a podporovateľov, ktoré a ktorí spolu s nami zdieľajú našu víziu.

V našej grantovej činnosti dávame organizáciám možnosť vybrať si, na čo chcú naše partnerské organizácie udelené grantové prostriedky použiť.

Môžu si vybrať, či chcú realizovať špecifické projektové aktivity alebo chcú udelené prostriedky využiť na pokrytie bežných, operačných nákladov - nájmu, komunikačných nákladov, cestovného, miezd a podobne, formou všeobecnej (inštitucionálnej) podpory. Sme presvedčené, že realizácia aktivít a dosahovanie kvalitných výsledkov je možné iba vtedy, keď majú organizácie zdravé zázemie a finančnú istotu.

***

Typy grantov

Grantové podmienky

Podporené projekty