sk

Mapovanie a podpora ženských skupín vo vybraných častiach Slovenska

Tento rok sa púšťame do nového projektu, ktorého cieľom je poznať ženské skupiny a iniciatívy vo vybraných častiach Slovenska.

Podrobnosti projektu

Tento rok sa púšťame do nového projektu, ktorého cieľom je poznať ženské skupiny a iniciatívy vo vybraných častiach Slovenska. Uvedomujeme si, že ako ženský responzívny fond fungujúci na princípoch solidarity, rešpektu a spolupráce, potrebujeme nevyhnutne poznať ženy v rôznych regiónoch Slovenska - aké životy vedú, čomu čelia, ako pretvárajú svoje komunity v lepšie miesta pre život. Našim cieľom je nielen poznať ženské skupiny a iniciatívy, ale ich aj podporiť v ich snažení za zmenu.

Vieme, že potenciál ženských skupín a komunít je obrovský. Ženy majú dostatok odvahy a múdrosti púšťať sa do projektov a činností, ktoré zlepšujú život, bezpečie a zdravie celých komunít. To, čo tieto ženy potrebujú je sesterská podpora a povzbudenie i dodanie sebavedomia. Tento náš postoj je východiskom pre našu prácu, ako ženského fondu podporujúceho ženy v regiónoch Slovenska.

Ide o pilotný projekt, v rámci ktorého by sme rady zmapovali podoby ženského organizovania sa v regióne Horna Nitra. Naším želaním je, aby sme mohli po úspešnom ukončení tohto projektu pokračovať v tejto myšlienke a zmapovať aj ostatné regióny Slovenska, podporiť viac ženských skupín a komunít.

O priebehu celého projektu budeme informovať prostredníctvom Denníkov z regiónu Horná Nitra, ktoré budeme uverejňovať na našej webovej stránke.

Tento projekt môžeme realizovať vďaka finančnej podpore od Global Fund for Community Foundation.