sk

Sme súčasťou globálnej filantropickej komunity

V dňoch 15. - 19. októbra 2018 sme sa zúčastnili medzinárodnej filantropickej konferencie v Mexiko City. Podujatie organizovala Sieť podporovateľov ľudských práv (Human Right Funders Network), ktorá združuje fondy, nadácie a osoby venujúce sa filantropii v oblasti ľudských práv.

Filantropická konferencia v Mexiku a 70. výročie prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv a slobôd

Organizácia Human Rigths Funders Network usporiadala v meste Mexico City v mesiaci október filantropickú konferenciu s názvom „Nová energia v novej situácií“ (Reimagining Human Rights: New Energy for a New Era). Rok konania konferencie bol významný. V roku 1948 bola prijatá Valným zhromaždením OSN Všeobecná deklarácia ľudských práv a slobôd. 70 rokov od vzniku tohto významného dokumentu celosvetovo čelíme situácii, kedy čoraz viac ľudí sympatizuje s extrémistickými a konzervatívnymi myšlienkami.

Žijeme v dobe, keď pribúdajú konflikty a narastá násilie, vznikajú lokálne vojny, ľudia sú prenasledovaní, čelia chudobe, boja sa, že zajtra prídu o prácu a môžu skončiť na ulici, lebo nebudú môcť splácať hypotéku, boja sa vyjsť na ulicu, lebo ich môže niekto napadnúť len preto, že sú inej farby pleti, sú gayovia či lesby, alebo majú účes, ktorý sa niekomu nepáči. Zároveň je však vo svete množstvo osôb, ktoré neútočia len preto, že je niekto iný ako oni. Je plný komunít, ktoré sa podporujú a spolupracujú, prijímajú cudzincov a cudzinky, s neznámymi sa delia o svoje jedlo, načúvajú a nevnucujú vlastné názory, rešpektujú rozhodnutia druhých a nesnažia sa ich pretvárať podľa vlastného obrazu. To je tá energia, na ktorú konferencia odkazovala a ktorú chceme vyživovať aj my, nielen ako ženský fond, ale aj ako ženy, dcéry, sestry.


Čo sme mali možnosť zažiť a čo prinášame na Slovensko

Vďaka grantu od organizácie Prospera – Medzinárodná sieť ženských fondov (International Network of Women’s Funds) sme sa zúčastnili konferencie v Mexiku aj my. Slovensko-český fond na konferencii zastupovala Zuzana Pešťanská. V priebehu konferencie a diskusii s účastníkmi a účastníčkami sme mali príležitosť informovať o aktuálnom dianí v našej krajine, prezentovať prácu organizácií a neformálnych združení, ktoré podporujeme. Sme si vedomé, že to bola aj výnimočná príležitosť inšpirovať sa, učiť sa novým veciam, prehodnocovať vlastnú prácu a cítiť aj podporu od spoločenstva ľudskoprávnych organizácií.

Konferencia mala bohatý program, ktorý prebiehal od pondelka 15.10.2018 do piatka 19.10.2018. K hlavným témam podujatia patrili: participatívne grantovanie, umenie a aktivizmus, stratégie podpory hnutia, verejné protesty a ich politický vplyv, rezistencia a integrita v práci ľudskoprávnych aktivistiek a aktivistov, využívanie sociálnych médií a technológií pri presadzovaní ľudských práv, sociálna ekonomika a koncept self-care.

Okrem panelových diskusii, workshopov a stretnutí pracovných skupín, súčasťou konferencie boli aj rôzne sprievodné aktivity, ktorých cieľom bolo ukázať prácu miestnych neziskových organizácií priamo v praxi. Na jednej takejto aktivite sme sa zúčastnili aj my. Navštívili sme komunitu žien v štáte Hidalgo, ktoré patria k pôvodným obyvateľkám Mexika, konkrétne k etniku Otomi. Niekoľko žien z tejto komunity participuje na projekte alternatívnej ekonomiky, vďaka podpore organizácií Thousand Currents a Ñepi Behña (Dôstojné ženy). Vďaka projektu si ženy a ich rodiny vytvorili družstvá, v rámci ktorých (okrem iného) vyrábajú a prezentujú miestne, tradičné a inovatívne remeselné a umelecké produkty. Tieto produkty sú zdrojom ich príjmu.


Prezentovali sme situáciu na Slovensku v oblasti dodržovania ženských práv

V priebehu konferencie aj Slovensko-český ženský fond dostal priestor. Aktívne sme vystúpili na dvoch paneloch. Prvý panel s názvom „Starí nepriatelia v novej maske: ochrana, rozširovanie a podpora ľudských práv v meniacej sa Európe“ organizovali európske ženské fondy. V priebehu panelu ženské fondy v krátkosti predstavili situáciu v krajinách, v ktorých pôsobia. Ako uviedla hlavná organizátorka panelu a výkonná riaditeľka Bulharského ženského fondu Nadejda Dermendjieva: „Rady by sme vyvrátili stereotyp, že Európa je región, kde je tráva zelenšia a nebo modrejšie. Aj Európa sa mení, v mnohých krajinách sa obmedzujú ľudské práva, extrémistické skupiny sú v parlamentoch, konzervatívne skupiny ohrozujú slobodu žien v rozhodovaní o vlastných telách a životoch.“.

Európsky región predstavili Nadejda Dermendjieva (Bulharský ženský fond/Bulgarian Fund for Women, Bulharsko), Natalia Karbowska (Ukrajinský ženský fond/ Ukrainian Women’s Fund, Ukrajina), Nino Ugrekhelidze (Nadácia Taso/Taso Foundation, Gruzínsko), Marion Duquesne (Stredomorský ženský fond/Mediterranean Women’s Fund, Francúzsko). Podujatie moderovala Elisa Slattery (manažérka programu ženských práv pri Nadáciách otvorenej spoločnosti/Open Society Foundations). Po diskusii nasledoval workshop, kde účastníci a účastníčky mali priestor na výmenu skúseností a na ktorom mohli navrhovať riešenia ako spoločne a efektívne pracovať – v oblastiach, akými sú komunikácia, grantmaking a advokácia.

Na druhý panel sme boli pozvané organizáciou Urgent Action Fund, ktorá nás tento rok podporila. Vďaka tejto pomoci sme mohli udeliť granty pre organizácie, ktoré pracujú na tom, aby na Slovensku nedošlo k ohrozeniu zdravia a slobody žien, tým, že sa im obmedzí bezpečný prístup k interrupciám. Ústrednou témou tohto panelu bola Odolnosť a životaschopnosť ženského a feministického hnutia v časoch, keď sa zmenšuje priestor pre občiansku spoločnosť.

V prvej časti panelu zástupkyne Urgent Action Fund-u predstavili publikáciu Feministická odolnosť a vytrvalosť (Feminist Resistance and Resilience). Táto štúdia obsahuje výsledky analýzy rozhovorov s niekoľkými feministkami a aktivistkami z Poľska, Ugandy, Hondurasu, Turecka a Španielska. Ženy v rozhovoroch opisovali, v akých náročných podmienkach žijú a akým výzvam čelia (napríklad vyhrážky, priame fyzické útoky, zakazovanie činnosti). Napriek tomu tieto ženy pokračujú v práci, ktorá má zmysel pre celú spoločnosť, lebo vedie k rodovej a sociálnej spravodlivosti.

V druhej časti prebehla diskusia, v rámci ktorej najskôr vystúpila Dolly, odvážna a inšpiratívna mladá žena, feministická aktivistka z Nikaraguy. Od apríla tohto roka pribiehajú v tejto krajine protesty, ktorých cieľom je dosiahnuť odstúpenie autoritatívneho prezidenta. Ľudia ďalej požadujú ukončenie násilnosti a vypísanie predčasných volieb. Dolly informovala o protestných akciách a pochodoch, ktoré organizuje feministická skupina, ktorej je súčasťou. Následne sme dostali priestor my. Zuzana hovorila o narastajúcom vplyve extrémistických a konzervatívnych skupín na Slovensku. Ďalej sme hovorili o tom, aké stratégie volíme v reakcii na túto situáciu: zameriavame sa na podporu lokálnych aktivít, ktoré majú aktivistický charakter a podporujeme prepájanie ľudí z rôznych hnutí (ženskoprávneho a antifašistického). Ako príklad dobre praxe v kontexte rezistencie Zuzana uviedla prácu dvoch organizácií, s ktorými spolupracujeme – spoločné aktivity rómskych aktivistiek a Poradne pre občianske a ľudské práva a aktivity Iniciatívy Povstanie pokračuje.