sk

Správy a inšpirácie

 1. Policajné násilie na Slovensku a spravodlivosť

  Policajné násilie na Slovensku a spravodlivosť

  Minulý týždeň Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu rozhodol v prípade policajného násilie voči trom rómskym chlapcom, ktorých zastupovala organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva.
 2. Výsledky anticeny Sexistický blud

  Výsledky anticeny Sexistický blud

  Výrok Igora Matoviča pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 2020 získal anticenu Sexistický blud.
 3. Podporili sme

  Podporili sme

  V rámci otvoreného grantového kola s názvom "Na sexuálnych a reprodukčných právach záleží! Za informácie, za služby, za možnosť voľby!" sme v roku 2020 podporili deväť neziskových organizácií.
 4. Hlasujte v anticene za najsexistickejší výrok

  Hlasujte v anticene za najsexistickejší výrok

  Ktorý výrok od verejne známych ľudí je podľa Vás najsexistickejší?
 5. Pískame, kým násilie na ženách neskončí

  Pískame, kým násilie na ženách neskončí

  Aj tento rok sa zapájame do kampane 16Dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách.
 6. Na sexuálnych a reprodukčných právach záleží! Za informácie, za služby, za možnosť voľby!

  Na sexuálnych a reprodukčných právach záleží! Za informácie, za služby, za možnosť voľby!

  Slovensko-český ženský fond vyhlasuje otvorené grantové kolo na podporu sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv žien a LGBTIQ+ ľudí.
 7. Nebudeme Ticho!

  Nebudeme Ticho!

  Na Slovensku neustávajú snahy niektorých radikálnych a konzervatívnych politických strán prijať zákon, ktorý by sprísnil prístup k interupciám. Preto spoločne s inými ženskoprávnymi a medzinárodnými organizáciami NIE SME TICHO lebo nám záleži na životoch žien.
 8. Zástupkyne ženskoprávnych organizácií prijaté prezidentkou SR

  Zástupkyne ženskoprávnych organizácií prijaté prezidentkou SR

  Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala v rámci Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách 25.11.2019 zastupkyne ženskoprávnych organizácií a zástupkyňu i zástupcu vzdelávacich inštitúcií, ktoré a ktorý pracujú v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách.
 9. Slovensko-český ženský fond v partnerství s MFDF Ji.hlava představuje důležité ženy

  Slovensko-český ženský fond v partnerství s MFDF Ji.hlava představuje důležité ženy

  Extrémizmus, sociální, ekonomické a environmentální nerovnosti, omezování reprodukčních práv žen. Jaká je odezva ze strany aktivistek na tyto společenské fenomény, jaká dilemata přitom řeší a jaké řešení nabízejí?