sk

Správy a inšpirácie

 1. Regionálne stretnutie ženských fondov a workshop o digitálnej bezpečnosti

  Regionálne stretnutie ženských fondov a workshop o digitálnej bezpečnosti

  Zúčastnili sme regionálneho stretnutia ženských fondov a workshopu o digitálnej bezpečnosti v Gruzinsku.
 2. Prvý ročník letnej feministickej školy krajín V4

  Prvý ročník letnej feministickej školy krajín V4

  V spolupráci s českou organizáciou Genderove Informační Centrum Nora, poľskym Ženským Fondom eFKa a Maďarskou Ženskou Lobby sme organizovali letnú feministickú školu krajín V4.
 3. Podporujeme rómske aktivistky z východného Slovenska v ich snahách dosiahnuť spravodlivosť

  Podporujeme rómske aktivistky z východného Slovenska v ich snahách dosiahnuť spravodlivosť

  Poradňa pre občianske a ľudské práva zorganizovala stretnutie, ktoré cieľom bolo podporiť spoluprácu v téme reprodukčných práv žien medzi rómskymi aktivistkami z východného Slovenska a ženskoprávnym i rómskymi organizáciami. Teší nás, že sme mohli byť toho súčasťou.
 4. Nie sme a ani nebudeme ticho.

  Nie sme a ani nebudeme ticho.

  V decembri v rámci kampane 16Dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách aktívne mladé ženy a žensko právne organizácie spoločne organizovali pochod za slobodné rozhodnutia všetkých žien.
 5. Ochrana reprodukčných práv a práva na život bez násilia

  Ochrana reprodukčných práv a práva na život bez násilia

  Slovensko-český ženský fond dlhodobo podporuje aktivity zamerané na ochranu reprodukčných práv a práva na život bez násilia.
 6. Stretnutie európskych ženských fondov

  Stretnutie európskych ženských fondov

  Spolu so ženskými fondmi z Európy o efektívnych postupoch smerom podpore žien a dievčat.
 7. Sme súčasťou globálnej filantropickej komunity

  Sme súčasťou globálnej filantropickej komunity

  V dňoch 15. - 19. októbra 2018 sme sa zúčastnili medzinárodnej filantropickej konferencie v Mexiko City. Podujatie organizovala Sieť podporovateľov ľudských práv (Human Right Funders Network), ktorá združuje fondy, nadácie a osoby venujúce sa filantropii v oblasti ľudských práv.
 8. Feminizmus, feministická filantropia a antifašizmus

  Feminizmus, feministická filantropia a antifašizmus

  Zúčastnili sme sa antifašistického festivalu Povstanie pokračuje.
 9. Pracovné stretnutie ženských fondov k problematike monitorovania a evaluácie

  Pracovné stretnutie ženských fondov k problematike monitorovania a evaluácie

  Sme súčasťou rozvoja a kultivovania procesov monitorovania a evaluácie v prospech žien a ženských práv.