sk

Správy a inšpirácie

 1. Grantistické stretnutie k situácii v oblasti reprodukčných a rodičovských práv žien na Slovensku

  Grantistické stretnutie k situácii v oblasti reprodukčných a rodičovských práv žien na Slovensku

  Reagujeme na iniciatívy niektorých politických strán a konzervatívnych skupín, ktoré sa legislatívne snažia zakázať bezpečný prístup k interrupciám.
 2. Stretnutie s rómskymi ženami k tvorbe projektov a rozpočtov

  Stretnutie s rómskymi ženami k tvorbe projektov a rozpočtov

  Prijali sme pozvanie Poradne pre občianske a ľudské práva na stretnutie s rómskymi ženami
 3. Otvorený list k návrhu zákona obmedziť prístup k interupciám

  Otvorený list k návrhu zákona obmedziť prístup k interupciám

  Otvorený list k návrhu zákona obmedziť prístup k interrupciám na Slovensku.
 4. Ochrana osobných údajov

  Ochrana osobných údajov

  Do platnosti vstúpila nová smernica o ochrane osobných údajov.
 5. Ukončenie násilia páchaného na ženách – pohľad na filantropické angažovanie sa

  Ukončenie násilia páchaného na ženách – pohľad na filantropické angažovanie sa

  Aké sú možnosti, roly a perspektívy filantropického angažovania sa v prospech odstraňovania násilia páchaného na ženách?
 6. V solidarite nielen s poľskými ženami meníme na istý čas farby nášho loga

  V solidarite nielen s poľskými ženami meníme na istý čas farby nášho loga

  Krv a tma - červená a čierna - farby revolúcie, farby žien
 7. 2% pre Slovensko-český ženský fond a podporu ženskoprávnych organizácií!

  2% pre Slovensko-český ženský fond a podporu ženskoprávnych organizácií!

  Vaše 2% z daní znamenajú podporu pre celé spektrum aktivít ženskoprávnych organizácií.
 8. “Ružovou na hnedú” alebo feminizmus a antifašizmus ako súčasť pripomínania si MDŽ

  “Ružovou na hnedú” alebo feminizmus a antifašizmus ako súčasť pripomínania si MDŽ

  V rámci Medzinárodného dňa žien, 8.marca 2018, Slovensko-český ženský fond v spolupráci s organizáciou Aspekt organizoval feministickú antifašistickú čítačku s názvom “Ružovou na hnedú”.
 9. Tréning Win-Win Strategies k spolupráci so súkromným sektorom

  Tréning Win-Win Strategies k spolupráci so súkromným sektorom

  Zabezpečovanie zdrojov je pre ženské fondy zásadná úloha. Od akých donorov ich získavať?