sk
Sekcia: Správy
 1. Pískame, kým násilie na ženách neskončí

  Pískame, kým násilie na ženách neskončí

  Aj tento rok sa zapájame do kampane 16Dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách.
 2. Na sexuálnych a reprodukčných právach záleží! Za informácie, za služby, za možnosť voľby!

  Na sexuálnych a reprodukčných právach záleží! Za informácie, za služby, za možnosť voľby!

  Slovensko-český ženský fond vyhlasuje otvorené grantové kolo na podporu sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv žien a LGBTIQ+ ľudí.
 3. Nebudeme Ticho!

  Nebudeme Ticho!

  Na Slovensku neustávajú snahy niektorých radikálnych a konzervatívnych politických strán prijať zákon, ktorý by sprísnil prístup k interupciám. Preto spoločne s inými ženskoprávnymi a medzinárodnými organizáciami NIE SME TICHO lebo nám záleži na životoch žien.
 4. Zástupkyne ženskoprávnych organizácií prijaté prezidentkou SR

  Zástupkyne ženskoprávnych organizácií prijaté prezidentkou SR

  Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala v rámci Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách 25.11.2019 zastupkyne ženskoprávnych organizácií a zástupkyňu i zástupcu vzdelávacich inštitúcií, ktoré a ktorý pracujú v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách.
 5. Slovensko-český ženský fond v partnerství s MFDF Ji.hlava představuje důležité ženy

  Slovensko-český ženský fond v partnerství s MFDF Ji.hlava představuje důležité ženy

  Extrémizmus, sociální, ekonomické a environmentální nerovnosti, omezování reprodukčních práv žen. Jaká je odezva ze strany aktivistek na tyto společenské fenomény, jaká dilemata přitom řeší a jaké řešení nabízejí?
 6. Regionálne stretnutie ženských fondov a workshop o digitálnej bezpečnosti

  Regionálne stretnutie ženských fondov a workshop o digitálnej bezpečnosti

  Zúčastnili sme regionálneho stretnutia ženských fondov a workshopu o digitálnej bezpečnosti v Gruzinsku.
 7. Prvý ročník letnej feministickej školy krajín V4

  Prvý ročník letnej feministickej školy krajín V4

  V spolupráci s českou organizáciou Genderove Informační Centrum Nora, poľskym Ženským Fondom eFKa a Maďarskou Ženskou Lobby sme organizovali letnú feministickú školu krajín V4.
 8. Podporujeme rómske aktivistky z východného Slovenska v ich snahách dosiahnuť spravodlivosť

  Podporujeme rómske aktivistky z východného Slovenska v ich snahách dosiahnuť spravodlivosť

  Poradňa pre občianske a ľudské práva zorganizovala stretnutie, ktoré cieľom bolo podporiť spoluprácu v téme reprodukčných práv žien medzi rómskymi aktivistkami z východného Slovenska a ženskoprávnym i rómskymi organizáciami. Teší nás, že sme mohli byť toho súčasťou.
 9. Nie sme a ani nebudeme ticho.

  Nie sme a ani nebudeme ticho.

  V decembri v rámci kampane 16Dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách aktívne mladé ženy a žensko právne organizácie spoločne organizovali pochod za slobodné rozhodnutia všetkých žien.
 10. Ochrana reprodukčných práv a práva na život bez násilia

  Ochrana reprodukčných práv a práva na život bez násilia

  Slovensko-český ženský fond dlhodobo podporuje aktivity zamerané na ochranu reprodukčných práv a práva na život bez násilia.